เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร ณ ศูนย์อาหารโรงพยาบาลเมืองพัทยา ประจำปี พ.ศ. 2562 | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

กิจกรรมของโรงพยาบาล

Hospital Activities

เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร ณ ศูนย์อาหารโรงพยาบาลเมืองพัทยา ประจำปี พ.ศ. 2562

Date : 28 May 2019

                 ด้วยโรงพยาบาลเมืองพัทยามีความประสงค์จะเปิดรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารประเภทต่างๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทดลองเปิดศูนย์อาหารบริการภายในโรงพยาบาลเมืองพัทยา เพื่อจัดจำหน่ายและให้บริการแก่เจ้าหน้าที่  รวมไปถึงผู้มาใช้บริการและญาติผู้ป่วยที่มาเยี่ยมหรือเฝ้าดูแลอาการผู้ป่วย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริโภคที่กล่าวมาข้างต้น เกิดความสะดวกสบาย และยังทำให้ได้รับอาหารที่สะอาดปลอดภัย รสชาติอร่อย ถูกสุขลักษณะ มีอาหารรองรับอย่างเพียงพอและหลากหลายตามความต้องการของผู้บริโภค

ประเภทรายการอาหารที่กำหนดให้ยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการ

                   1. ร้านข้าวราดแกง

                   2. ร้านก๋วยเตี๋ยว

                   3. ร้านส้มตำ ยำ อาหารอีสานต่างๆ

                   4. ร้านขนมหวาน / ไอศกรีม  ผลไม้ตัดแต่งตามฤดูกาล

                   5. ร้านเครื่องดื่ม

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการทดลอง

         -    สามารถเข้ารับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ถึงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2562

         -    ทำการคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหาร  โดยคณะกรรมการอาหารปลอดภัยโรงพยาบาล  วันที่ 11 มิถุนายน  พ.ศ.2562
               
         
-    จัดอบรมหลักสูตรอาหารปลอดภัย สำหรับร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือก(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

         -    เปิดศูนย์อาหาร วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2562

               ยื่นใบสมัครได้ที่ คุณเกล้ากวิน (นักโภชนาการ) แผนกโภชนาการ
               อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข  ชั้น 1
               อยู่ทางด้านหลังของศูนย์อาหารบริการโรงพยาบาลเมืองพัทยา
               Tel.038-103900  ต่อ 1235  มือถือ 097-0706969


           

รายละเอียดเพิ่มเติมในการรับสมัครสามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัครได้ตามไฟล์แนบด้านล่าง

ดาวน์โหลดประกาศ  

 ประกาศรับสมัครร้านอาหารในโรงพยาบาลเมืองพัทยา.pdf