โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี! ขยายเวลาถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

News & Announcement

ข่าว ประกาศ เรื่องแจ้ง

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี! ขยายเวลาถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

Date : 18 September 2017

กลุ่มบุคคลที่ควรได้รับวัคซีน
1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
2. ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 โรค ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ ไตวาย หลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน
3. บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
เอกสารที่ต้องเตรียม : บัตรประจำตัวประชาชน
สถานที่รับบริการแผนกผู้ป่วยนอกชั้น 1 โรงพยาบาลเมืองพัทยา วันเวลาราชการ 9.00 - 16.00 น.
กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกผู้ป่วยนอกชั้น 1 จุดเวชระเบียน โรงพยาบาลเมืองพัทยา หรือ โทร 038-103900 ต่อ 1126