โรงพยาบาลเมืองพัทยา ได้รับเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนเครื่องไตเทียม จากวัดชัยมงคล พระอารามหลวง | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

News & Announcement

ข่าว ประกาศ เรื่องแจ้ง

โรงพยาบาลเมืองพัทยา ได้รับเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนเครื่องไตเทียม จากวัดชัยมงคล พระอารามหลวง

Date : 30 October 2019

โรงพยาบาลเมืองพัทยา ได้รับเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนเครื่องไตเทียม
จากวัดชัยมงคล พระอารามหลวง จังหวัดชลบุรี จำนวน 1,000,000.- บาท
ขอกราบขอบพระคุณในจิตอันเป็นกุศลและขออวยพรให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง สุข สมหวังในสิ่งพึงปรารถนาด้วยเมตตาแห่งการเกื้อกูล