คณะผู้บริหารโรงพยาบาลเมืองพัทยาขอแสดงความเสียใจและเข้าร่วมงานฌาปณกิจ นายสนั่น ค้าขาย | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

News & Announcement

ข่าว ประกาศ เรื่องแจ้ง

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลเมืองพัทยาขอแสดงความเสียใจและเข้าร่วมงานฌาปณกิจ นายสนั่น ค้าขาย

Date : 30 October 2019

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. คณะผู้บริหารโรงพยาบาลเมืองพัทยาขอแสดงความเสียใจและเข้าร่วมงานฌาปณกิจ นายสนั่น ค้าขาย
ณ วัดชัยมงคล พัทยาใต้ ซึ่งในการนี้ได้รับเงินบริจาคภรรยา นางประชิต ค้าขาย 30,000.-บาท