โรงพยาบาลเมืองพัทยาได้รับบริจาคอุปกรณ์ของใช้สำหรับเด็กอ่อน เนื่องในโอกาส "งานครบรอบ 550 ปีศาสนาซิกซ์" | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

News & Announcement

ข่าว ประกาศ เรื่องแจ้ง

โรงพยาบาลเมืองพัทยาได้รับบริจาคอุปกรณ์ของใช้สำหรับเด็กอ่อน เนื่องในโอกาส "งานครบรอบ 550 ปีศาสนาซิกซ์"

Date : 13 November 2019
วันที่ 12 พ.ย. 2562 โรงพยาบาลเมืองพัทยาได้รับบริจาคอุปกรณ์ของใช้สำหรับเด็กอ่อน  เนื่องในโอกาส "งานครบรอบ 550 ปีศาสนาซิกซ์" 
ขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ผู้บริจาคและครอบครัว จงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรือง มีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนนาน ปราศจากภยันตรายทั้งปวง ขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการเทอญ.