รับมอบเงินบริจาค | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

News & Announcement

ข่าว ประกาศ เรื่องแจ้ง

รับมอบเงินบริจาค

Date : 24 November 2019

วันที่ 22 พ.ย.2562 ณ​ แผนกผู้ป่วยรวมชาย พญ.เพชรรัตน์ ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารโรงพยาบาลเมืองพัทยาเป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค โดย คุณสุวัฒน์ รักคำสัตย์และครอบครัว บริจาคเงินเป็นจำนวน 5,500  บาท   เพื่อนำมาพัฒนา​โรงพยาบาล ​  ทางโรงพยาบาลเมืองพัทยาจึงขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ผู้บริจาคและครอบครัว จงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรือง มีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนนาน ปราศจากภยันตรายทั้งปวง ขอให้สมหวังดังตั้งใจทุกประการเทอญ.