เปิดฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกวันศุกร์ เวลา 09:00-12:00 น. กรุณานำบัตรประชนมายืนยันตัวตน | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

News & Announcement

ข่าว ประกาศ เรื่องแจ้ง

เปิดฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกวันศุกร์ เวลา 09:00-12:00 น. กรุณานำบัตรประชนมายืนยันตัวตน

Date : 5 September 2022