โครงการหมอถึงบ้าน โรงพยาบาลเมืองพัทยา 25 มกราคม 2560 | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

News & Announcement

ข่าว ประกาศ เรื่องแจ้ง

โครงการหมอถึงบ้าน โรงพยาบาลเมืองพัทยา 25 มกราคม 2560

Date : 16 January 2017

ด้วยส่วนบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยา ได้รับอนุมัติจัดทำโครงการหมอถึงบ้าน โรงพยาบาลเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยจัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่  25 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ บริเวณที่ทำการศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชนกระทิงลาย (ซอยสุขุมวิท-พัทยา 4) เพื่อให้บริการสาธารณสุขเชิงรุกแก่ประชาชนในชุมชนที่อยู่ห่างไกลสถานพยาบาลให้สามารถเข้าถึงและได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก และผู้ด้อยโอกาส โดยจัดกิจกรรมให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและเฝ้าระวังโรค บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. ตรวจรักษาโรคทั่วไป โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน
2. ตรวจคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพต่อกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
3. ให้บริการแจกทรายอะเบท  ยาเบื่อหนู  ยาฆ่าหนอนพยาธิ ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น
4. ให้บริการทดสอบสมรรถภาพปอด คลินิกอดบุหรี่เคลื่อนที่
5. ให้บริการนวดเพื่อการรักษา คอ บ่าและไหล่
6. ให้บริการตรวจสุขภาพฟัน พร้อมให้ความรู้ด้านทันตกรรม แจกยาสีฟัน แปรงสีฟัน และไหมขัดฟัน
7. ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ยาคุมและป้องกันเห็บ  หมัด  ให้แก่สุนัขและแมวในชุมชน ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพสัตว์เลี้ยง


....................................................

กำหนดการจัดกิจกรรม “โครงการหมอถึงบ้าน โรงพยาบาลเมืองพัทยา” ในวันที่  25  มกราคม  2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ บริเวณที่ทำการศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชนกระทิงลาย (ซอยสุขุมวิท-พัทยา 4)

เวลา 09.00 – 09.15 น.

  • ลงทะเบียนผู้มาร่วมงานและลงทะเบียนสื่อมวลชน                                                                                                                      

เวลา 09.15 – 12.00 น.

  • บริการตรวจคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชน ณ เต็นท์ให้บริการ โดยชั่งน้ำหนัก ส่วนสูง  วัดรอบเอว  วัดความดันโลหิต  เจาะเลือด  เพื่อตรวจหาน้ำตาลในเลือด       
  • ตรวจรักษาโรคทั่วไปโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน
  • ให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ในเรื่องโรคต่างๆ
  • บริการแจกทรายอะเบท  ยาเบื่อหนู  ยาฆ่าหนอนพยาธิ ถุงยางอนามัย และสารหล่อลื่น
  • บริการทดสอบสมรรถภาพปอด คลินิกอดบุหรี่เคลื่อนที่
  • นวดเพื่อการรักษา คอ บ่าและไหล่                  
  • บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ยาคุมและป้องกันเห็บ  หมัด  ให้แก่สุนัขและแมวในชุมชน ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพสัตว์เลี้ยง
  • ตรวจสุขภาพฟัน พร้อมให้ความรู้ด้านทันตกรรม แจกยาสีฟัน แปรงสีฟัน และไหมขัดฟัน