กิจกรรมนิทรรศการ “แรงงานชล คนงดเหล้า” ปี 2559-2560 | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

News & Announcement

ข่าว ประกาศ เรื่องแจ้ง

กิจกรรมนิทรรศการ “แรงงานชล คนงดเหล้า” ปี 2559-2560

Date : 23 March 2017

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560  เวลา 8.00-16.00 น.
ขอเชิญร่วมกิจกรรมกับบูธ ของโรงพยาบาลเมืองพัทยา
ในกิจกรรมนิทรรศการ “แรงงานชล คนงดเหล้า” ปี 2559-2560
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 โรงเรียนวุฒิโชติบริรักษ์ พัทยา
-แล้วพบกันนะครับ-