6 กลุ่มอาการป่วยฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิรักษาฟรี 72 ชม.แรก | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

News & Announcement

ข่าว ประกาศ เรื่องแจ้ง

6 กลุ่มอาการป่วยฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิรักษาฟรี 72 ชม.แรก

Date : 3 April 2017

กลุ่มอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่สามารถใช้สิทธิ เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ หรือยูเซป ซึ่งสามารถเข้ารักษาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทั้ง รพ.รัฐ และ รพ.เอกชน ทุกแห่ง ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ช่วง 72 ชั่วโมงแรก
เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2560
มี 5 กลุ่มอาการตามหลักเกณฑ์คัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน (กพฉ.) กำหนดคือ
1. หมดสติ ไม่รู้สึกตััว ไม่หายใจ
2. หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดชัดมีเสียงดัง
3. ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น หรือมีอาการชักร่วม
4. เจ็บหน้าอกฉับพลัน รุนแรง
5. แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดแบบไม่ชัดปัจจุบันทันด่วน
ชักต่อเนื่องไม่หยุด
6. มีอาการอื่นที่มีผลต่อการหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต
ระบบสมองที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต