โครงการหมอถึงบ้าน กิจกรรมออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

Hospital Activities

กิจกรรมของโรงพยาบาล

โครงการหมอถึงบ้าน กิจกรรมออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่

Date : 29 May 2017

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. สถานที่ ตลาดนัดการเคหะเทพประสิทธิ์