Articles | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

Hospital Activities

กิจกรรมของโรงพยาบาล

โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
โดยแผนกสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและอาคารสถานที่
โรงพยาบาลเมืองพัทยา
 
 
            เนื่องจากปัจจุบันสถิ
Read More
Date: 12 April 2023
ท้องปุ๊บฝากปั๊บ ลดความเสี่ยงคลอดก่อนกำหนด
Date: 3 May 2021
มื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 06.00 -12.00น.
Date: 25 November 2020
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. แผนกควบคุมการติดเชื้อและจ่ายกลางโรงพยาบาลเมืองพัทยาจัดอบรมการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ เพื่อให้บุคลากรที่เข้าอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นและปฏิบัติได้อย่างถูกวิธี และเพื่อป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วย
Date: 13 November 2020
โรงพยาบาลเมืองพัทยาจัดบริการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยตามโครงการ “หมอถึงบ้าน รพ.เมืองพัทยา" โดยเจ้าหน้าที่จากแผนกเวชกรรมสังคมเมื่อวันที
Date: 13 November 2020
แผนกแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเมืองพัทยา ได้จัดอบรมเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยท่าฤๅษีดัดตนพิชิตอาการออฟฟิศซินโดรม เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเรื่องสาเหตุและการป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม ภายในกิจกรรม มีของที่ระลึกผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับผู้เข้าร่วม
Date: 16 October 2020
ผู้บริหารเมืองพัทยาและผู้บริหารโรงพยาบาลเมืองพัทยา ได้ให้ความสำคัญกับการล้างมือ จึงได้มีจัดประชาสัมพันธ์และได้จัดกิจกรรมวันล้างมือโลกขึ้นในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ โรงพยาบาลเมืองพัทยา  ซึ่งภายในกิจกรรมมีการรณรงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยเห็นความสำคัญของการล้างมืออย่างถูกวิธี  สำหรับการล้างมืออย่างถูกวิธีนั้น ไม่ใช่แค่ใช้น้ำเปล่าแต่เพียงอย่างเดียว  ซึ่งต้องถูด้วยสบู่หรือเจลล้างมือให้ทั่วมือ รวมทั้งใต้มือด้วย นานอย่างน้อย 20 วินาที ทั้งหมด  7  ขั้นตอน
Date: 10 October 2020
Date: 13 March 2020
ผู้เดินทางมาจากเขตติดโรคอันตรายหรือพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง หากมีไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ เกิดขึ้นภายใน 14 วัน หลังเข้ามาในประเทศไทย ควรรีบพบแพทย์ทันที พร้อมทั้
Date: 14 December 2019
โรงพยาบาลเมืองพัทยา​ต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณะกรรมาธิการปกครองท้องถิ่น​ วุฒิสภา​ จากกรุงเทพมหานคร​ฯ​นำโดย​พลเอก​ เลิศรัตน์​  รัตนวานิช​ ประธานคณะกรรมาธิการ​ พร้อมคณะ​ ร่วมชมสถานที่และฟังบรรยายภาพรวมการบริหารงานของโรงพยาบาลเมืองพัทยา​ทางโรงพยาบาลต้อนรับโดยผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสุขภาพรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล​ นางปุณณภา​ ทองพันธุ์​
Date: 30 October 2019
โรงพยาบาลเมืองพัทยาได้รับเกียรติเข้าร่วมกิจกรรม เทศกาล มรดกวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ตอนวัฒนธรรม ชวนชิมพิธีมอบโล่ เชิดชูเกรียรติ คนดีศรีสภาวัตฃฒนธรรม ระดับประเทศโดยสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
Date: 27 October 2019
พบกับ!! ตลาดนัดเพื่อสุขภาพที่โรงพยาบาลเมืองพัทยาทุกวันพุธ เวลา 07.00-15.00 น. 
Date: 10 August 2018
ขอเชิญชวนชาวเมืองพัทยาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ กับบูธของโรงพยาบาลเมืองพัทยา ณ บริเวณโถงกลางหน้าโรงภาพยนตร์ SFX ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยาบีช
Date: 9 August 2018
ขอเชิญร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพวันแม่ เนื่องในโอกาสเทิดพระเกียรติแด่  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   พระบรมราชีนีนาถ  ในราชกาลที่ 9 
Date: 14 February 2018
การอบรมเรื่องการรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและสร้างจิตสำนึกกิจกรรมรณรงค์การลดภาวะโลกร้อนแผนกสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย โรงพยาบาลเมืองพัทยา
Date: 25 July 2017
#ให้ภาพเล่าเรื่องโรงพยาบาลเมืองพัทยา ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม “มหัศจรรย์เลข 12 บอกรักแม่”โดยให้คู่แม่ – ลูก ส่งภาพถ่ายแสดงถึงความรักความผูกพันระหว่างแม่และลูกและแชร์ภาพในแฟนเพจเฟซบุ๊กของโรงพยาบาลเมืองพัทยา (www.facebook. com/inter.pattayacityhospital) เพื่อชิงรางวัล     กับโรงพยาบาลเมืองพัทยาวิธีการร่วมสนุกชิงรางวัล
Date: 29 May 2017
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. สถานที่ ตลาดนัดการเคหะเทพประสิทธิ์
Date: 10 April 2017
วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 ณ บริเวณลานชั้น 5 อาคารโรงพยาบาลเมืองพัทยากำหนดการ 9.00 - 10.00 น.  พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 9 รูป ณ. ชั้น 5 อาคารโรงพยาบาลเมืองพัทยา10.30 - 11.00 น. พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารโรงพยาบาลเมืองพัทยาเนื่องในวันสงกรานต์
Date: 17 March 2017
วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. บริเวณ ศสมช. ซอย 5 ธันวา ชุมชน 5 ธันวากิจกรรมดังนี้1. ตรวจคัดกรองสุขภาพ2. ตรวจรักษาโรคทั่วไป3. ให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค4. บริการแจกทรายอะเบท ยาเบื่อหนู ยาฆ่าหนอนพยาธิ ถุงยางอนามัยและคลินิกอดบุหรี่เคลื่อนที่5. อบรให้ความรู้เรื่องสมุนไพร นวดเพื่อการรักษา บ่าและไหล่6. บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ยาคุมและป้องกันเห็นหมัด ให้แก่สุนัขและแมว
Date: 7 March 2017
งานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลเมืองพัทยาวันที่ 1-3 มีนาคม 2560
Date: 16 February 2017
กิจกรรม 5ส. Big Cleaning day โรงพยาบาลเมืองพัทยา ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 โดยเจ้าหน้าที่และพนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรม 5ส วัน Big Cleaning Day เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน สถานที่ปฏิบัติงานสะอาดปราศจากสิ่งสกปรก มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งผลให้บุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น
Date: 1 February 2017
ประมวลภาพบรรยากาศ กิจกรรม “โครงการหมอถึงบ้าน โรงพยาบาลเมืองพัทยา”“เพราะทุกชีวิตมีคุณค่า” ทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลเมืองพัทยา ได้ออกให้บริการสาธารณสุขเชิงรุกแก่ประชาชนในชุมชนที่อยู่ห่างไกลสถานพยาบาล ให้สามารถเข้าถึงและได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก และผู้ด้อยโอกาส
Date: 26 October 2016
Date: 17 October 2016
...ผ่านไปแล้วกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่โรงพยาบาลเมืองพัทยาตั้งใจจัดขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนสำหรับการจัดกิจกรรมเชิญชวนลงทะเบียนใช้สิทธิ/เปลี่ยนหน่วยบริการประจำสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า   ณ ที่ทำการชุมชนกอไผ่ หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 11.00-15.00 น. ที่ผ่านมา
Date: 17 October 2016
วันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันล้างมือโลก หรือ Global Handwashing Day โรงพยาบาลเมืองพัทยาจึงจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้บุคลลากรและบุคคลทั่วไปล้างมือด้วยสบู่ เพื่อป้องกันเชื้อโรคจากการหยิบจับสิ่งของรอบตัว
Date: 20 September 2016
ติดตามนิเทศงานอาสาสมัครดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ(อผส.)ดูแลผู้สูงอายุที่มีพายุพึ่งพิงในเขตเมืองพัทยาพื้นที่หมู่ 10 หมู่ 12 ซึ่งสปสช.มอบเมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่องในเรื่องเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
Date: 15 September 2016
ผ่านไปแล้วสำหรับกิจกรรมเชิญชวนลงทะเบียนหรือเปลี่ยนหน่วยบริการประจำสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มาใช้บริการ โรงพยาบาลเมืองพัทยาในวันที่ 13 กันยายน 2559 ที่จัดขึ้น ณ บริเวณศาลาชุมชน หมู่ 7 (เกาะล้าน) ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เวลา 11.00-16.00 น. โดยได้รับความสนใจจากพี่น้อง หมู่ 7 (เกาะล้าน) เดินทางมาร่วมงานกิจกรรมและลงทะเบียนเปลี่ยนสิทธิ บัตรทอง มาใช้บริการกับโรงพยาบาลเมืองพัทยา เป็นจำนวนมาก..  
Date: 9 September 2016
วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ พัทยา บีช
Date: 6 September 2016
โรงพยาบาลเมืองพัทยาได้จัดกิจกรรมเชิญชวนลงทะเบียนใช้สิทธิ/เปลี่ยนหน่วยบริการประจำสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง บริเวณศาลาการเปรียญ (ศาลาบำเพ็ญบุญ) หมู่ 10 ถนนพัทยาใต้ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 ระหว่างเวลา 6.00 - 12.00 น.โดยภายในงานมีกิจกรรม ดังนี้1. การวัดความดันโลหิต และให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพโดยพยาบาลจากโรงพยาบาลเมืองพัทยา
Date: 17 August 2016
ประมวลภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์เปลี่ยนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของโรงพยาบาลเมืองพัทยา  ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐-๑๘.๐๐ น. ณ พื้นที่หมู่ ๑๐ บริเวณใต้ทางด่วน ชุมชนทัพพระยากิจกรรมในงาน
Date: 9 August 2016
ผลสำเร็จการดูแลผู้ป่วยประเภทเตียง 3 (ซึ่งมีอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน) นายนพษิณชัย กุลตัณกิจจา อายุ 18 ปี
Date: 1 July 2016
ทีมหมอถึงบ้าน โรงพยาบาลเมืองพัทยา ได้การมีออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ บริการเชิงรุกในชุมชน ตามโครงการหมอถึงบ้านโรงพยาบาลเมืองพัทยา โดยทีมสหวิชาชีพทางการแพทย์ ร่วมออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ในเขตชุมชนเมืองพัทยา เป็นประจำทุกเดือน
Date: 1 July 2016
ทีมหมอถึงบ้าน โรงพยาบาลเมืองพัทยา ได้มีการออกเยี่ยมบ้านบริการเชิงรุกในชุมชน ตามโครงการหมอถึงบ้านโรงพยาบาลเมืองพัทยา โดยทีมสหวิชาชีพทางการแพทย์ ร่วมออกเยี่ยมผู้ป่วยพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง มารดาและทารกหลังคลอด ในเขตชุมชนเมืองพัทยา เป็นประจำทุกวัน
Date: 27 June 2016
กิจกรรมงานวันโยคะ โลก World Beach Yoga 2016 วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 18.45 น. ณ. ลาน Sunken ศูนย์การค้า Central Festival Pattaya Beach
Date: 15 March 2016
ทีมหมอถึงบ้าน โรงพยาบาลเมืองพัทยา ได้การมีออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ บริการเชิงรุกในชุมชน ตามโครงการหมอถึงบ้านโรงพยาบาลเมืองพัทยา โดยทีมสหวิชาชีพทางการแพทย์ ร่วมออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ในเขตชุมชนเมืองพัทยา เป็นประจำทุกเดือน
Date: 15 March 2016
ทีมหมอถึงบ้าน โรงพยาบาลเมืองพัทยา ได้มีการออกเยี่ยมบ้านบริการเชิงรุกในชุมชน ตามโครงการหมอถึงบ้านโรงพยาบาลเมืองพัทยา โดยทีมสหวิชาชีพทางการแพทย์ ร่วมออกเยี่ยมผู้ป่วยพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง มารดาและทารกหลังคลอด ในเขตชุมชนเมืองพัทยา เป็นประจำทุกวัน
Date: 15 March 2016
“อโรคยา ปรมา ลาภา ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” จากประโยคนี้คงบอกได้ว่า ไม่มีใครในโลกอยากจะมีโรคภัยไข้เจ็บทั้งนั้น แต่เมื่อโรคภัยไข้เจ็บได้เกิดขึ้นแล้วการดูแลตนเองให้ดีจึงเป็นสำคัญที่สุด เราทีมงานหมอถึงบ้าน โรงพยาบาลเมืองพัทยาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพของประชาชนแบบครบวงจร ให้แก่ประชาชนทุกพื้นที่ในเขตเมืองพัทยา ทั้งในด้านการรักษาพยาบาลอย่างมีมาตรฐาน การสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง การควบคุมป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ และการฟื้นฟูผู้ป่วย เจ้า
Date: 24 January 2016
กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิค ณ ลาน หน้าหอพักโรงพยาบาลเมืองพัทยา ทุกวัน อังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา 17.00 - 18.00 น.
Date: 14 December 2015
Pattaya Expat Group Pattaya City Hospital had the great privilege to be able to speak at the Pattaya Expat Groups Sunday brunch meeting.What an event, Richard and John run a very efficient and tight program full of great information and great speakers that keep the expats up to date with what´s happening in Thailand The expat group was the first to see our new English Hospital video thanks to Inspire Magazine Group Pattaya .
Date: 16 November 2015
เพื่อให้บริการแก่ประชาชนใน
Date: 16 November 2015
What a wonderful day visiting these energetic students at Lady Birdy International SchoolJohn Morcom was a great host and organized our space very well. Lady Bird´s School is a greatlearning environment and has a great feeling for their wonderful kids.The teachers and assistants are very kind people and seem to care very much about the growth ofthe students.
Date: 16 November 2015
ณ บริเวณหน้าลานกิจกรรมชั้น 1 ฝั่งถนนพัทยาสาย 2  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
Date: 23 October 2015
โรงพยาบาลเมืองพัทยาขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมตรวจวัดความดันฟรี และฟังการบรรยายความรู้เรื่องสมุนไพร ใช้ในการรักษาโรค โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ลุ้นรับของที่ระลึกตุ๊กตาปลาโลมา และบัตรชมภาพยนต์ รางวัลอื่นๆ จากผู้สนับสนุนอีกเพียบณ บริเวณหน้าลานกิจกรรมชั้น 1 ฝั่งถนนพัทยาสาย 2  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไปพร้อมร่วมรับชมภาพยนตร์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภาพยนตร์สยามยุทธ (รอบการกุศล)
Date: 9 July 2015
 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2558 นายชาคร กัญจนะวัตตะ นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยนายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา และนายแพทย์เลียบเมือง ผุดผ่อง ประธานองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลเมืองพัทยา ร่วมเป็นประธานเป็นในพิธีทางสงฆ์และทางพราหมณ์เพื่อประดิษฐานพระพรหมเจ้าที่สิ่งศักดิ์ประจำโรงพยาบาลเมืองพัทยา พร้อมทั้งเปิดโรงพยาบาลเมืองพัทยาอย่างทางการ โดยมีคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน แขกผู้มีเกียรติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ เมื่อพิธีท
Date: 14 June 2015
นายกเมืองพัทยาโชว์ศักยภาพโรงพยาบาลเมืองพัทยา มีศักยภาพเทียบเท่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่ พร้อมเตรียมจัดสรรงบประมาณปี 59 เพิ่มยอดอีกกว่า 200 ล้านบาท เพื่อพัฒนาระบบการรักษาเต็มรูปแบบ