ย้ายจุดให้บริการคลินิกเบาหวานความดัน | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

Hospital Activities

กิจกรรมของโรงพยาบาล

ย้ายจุดให้บริการคลินิกเบาหวานความดัน

Date : 22 March 2020