แผนกแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเมืองพัทยา ได้จัดอบรมเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยท่าฤๅษีดัดตนพิชิตอาการออฟฟิศซินโดรม | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

Hospital Activities

กิจกรรมของโรงพยาบาล

แผนกแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเมืองพัทยา ได้จัดอบรมเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยท่าฤๅษีดัดตนพิชิตอาการออฟฟิศซินโดรม

Date : 13 November 2020

แผนกแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเมืองพัทยา ได้จัดอบรมเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยท่าฤๅษีดัดตนพิชิตอาการออฟฟิศซินโดรม เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเรื่องสาเหตุและการป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม ภายในกิจกรรม มีของที่ระลึกผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับผู้เข้าร่วม