บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

Hospital Activities

กิจกรรมของโรงพยาบาล

บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์

Date : 3 May 2021
มื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 06.00 -12.00น. ร้าน Mipaa Coffee จัดเลี้ยง ชา กาแฟสด แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองพัทยา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจการปฏิบ้ติงานต่อสู้กับโควิต-19
ทางโรงพยาบาลเมืองพัทยาขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้จงดลบันดาลให้ผู้บริจาคและครอบครัว จงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรือง มีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนนาน ปราศจากภยันตรายทั้งปวง ขอให้สมหวังดังตั้งใจทุกประการเทอญ