การยืดกล้ามเนื้อ (Stretching Exercise) | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

Health Article

บทความเรื่องสุขภาพ

การยืดกล้ามเนื้อ (Stretching Exercise)

Date : 25 October 2016

ข้อมูลจาก : แผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเมืองพัทยา
ภาพจาก : pixabay.com

การออกกำลังกายด้วยการยืดกล้ามเนื้อ คือ การเคลื่อนไหวไปในทิศทางต่างๆที่ตรงข้ามกับกล้ามเนื้อที่จะยืดเพื่อยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่ต้องการให้ยืดยาวออกเพื่อประโยชน์ในด้านการเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อข้อต่อและเอ็นข้อ-ต่อ ซึ่งควรทำทั้งก่อนและหลังการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย หากมีอาการปวดตึงกล้ามเนื้อก็สามารถยืดกล้ามเนื้อได้เช่นเดียวกัน เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและช่วยให้การเคลื่อนไหวดีขึ้น                     

การเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์นั้นจะต้องเกิดการทำงานที่สัมพันธ์กันระหว่างระบบกระดูก กล้ามเนื้อ และเส้นประสาท เกิดความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งจะมีผลทำให้การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นมีความผิดปกติ กล้ามเนื้อมนุษย์มีความสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหว เนื่องจากเป็นเนื้อเยื่อที่สามารถหดตัวได้

เมื่อกล้ามเนื้อเกิดการหดตัวก็จะทำให้ข้อต่อที่กล้ามเนื้อนั้นเกาะคร่อมอยู่เกิดการเคลื่อนไหว เมื่อกล้ามเนื้อเกิดการบาดเจ็บ เช่น เกิดจากการได้รับอุบัติเหตุโดยตรง เช่น การได้รับแรงกระแทก หรือเกิดจากการติดเชื้อในกล้ามเนื้อหรือเกิดจากการบาดเจ็บอื่นๆที่มีผลต่อกล้ามเนื้อ เช่น ข้อต่ออักเสบ กระดูกแตก หรือการเกิดความผิดปกติของระบบประสาทก็จะทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อผิดปกติไป เช่นเคลื่อนไหวได้น้อยลง

เนื่องจากอาการเจ็บปวดจนทำให้เกิดความเมื่อยล้าและกล้ามเนื้อฝ่อลีบได้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ มีผลในด้านการเพิ่มช่วงของการเคลื่อนไหวโดยตรง กล้ามเนื้อที่มีความตึงตัวสูงขึ้นจากปกติ ที่เกิดจากความผิดปกติทางระบบประสาท หากปล่อยไว้เป็นเวลานานก็จะทำให้เกิดความพิการผิดรูปได้ แต่หากมีการยืดกล้ามเนื้อเป็นประจำ