กินเค็มเกินไป อาจทำให้ ไตวาย | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

Health Article

บทความเรื่องสุขภาพ

กินเค็มเกินไป อาจทำให้ ไตวาย

Date : 12 March 2024

ข้อมูลจาก : สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย