กินเค็มเกินไป อาจทำให้ ไตวาย | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ความรู้เรื่องโรค

กินเค็มเกินไป อาจทำให้ ไตวาย

Date : 13 March 2017

ข้อมูลจาก : สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย