ป่วยเบาหวานพุ่งชี้เหตุคนบริโภคน้ำตาลมากขึ้น | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

Health Article

บทความเรื่องสุขภาพ

ป่วยเบาหวานพุ่งชี้เหตุคนบริโภคน้ำตาลมากขึ้น

Date : 19 April 2017

ข้อมูลจาก : กระทรวงสาธารณสุข
ภาพจาก : pixabay.com

ศ.พญ.วรรณี นิธิยานันท์ กล่าวถึงสถานการณ์โรค เบาหวาน ว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้เป็นเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยในปีพ.ศ.2557 ในประชากรตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่าเป็นเบาหวาน ร้อยละ 8.9 หรือคิดเป็น 4.8 ล้านคน นอกจากนี้ การรักษาเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบรรลุเป้าหมายเพียง ร้อยละ 38.2

ศ.พญ.วรรณีกล่าวต่อว่า ขณะนี้พบว่าขยายตัวมาที่กลุ่มคนทำงานและกลุ่มอายุยังน้อยและจะเป็นโดยไม่รู้ตัว สาเหตุจากการที่คนไทยบริโภคน้ำตาลกันมากขึ้น ทั้งนี้จากเมื่อก่อนคนชนบทจะมีภาวะอ้วนน้อยกว่าคนเมือง แต่ในขณะนี้กลับมีอัตราเท่ากัน เนื่องจากการเข้าถึงอาหารที่ง่ายขึ้น เพราะประเทศไทยมีร้านสะดวกซื้อเปิดตลอดทั้งคืน ซึ่งก็เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้คนไทยเกิดโรคอ้วน

ด้านทพญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์ ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านทันตสาธารณสุข) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในกรณีเป็นโรคเบาหวานนั้น จะมีความเสี่ยงเรื่องโรคในช่องปากด้วย ดังนั้น จะเห็นว่าเมื่อพบว่าเป็นโรคเบาหวานจะส่งต่อผู้ป่วยไปตรวจฟันด้วย ซึ่งที่ผ่านมาคนป่วยก็จะไม่เข้าใจและเห็นว่าเป็นเรื่องที่เสียเวลา

ทพญ.จันทนากล่าวต่อว่า เบาหวานเกิดจากกรรมพันธุ์โดยตรง และการบริโภคน้ำตาลของคนในสังคมที่มากขึ้น โดยพบว่าจะบริโภคน้ำตาลเฉลี่ยที่ 38 กิโลกรัม/คน/ปี หรือวันละขีดต่อวัน หรือเท่ากับการดื่มน้ำอัดลม 2 กระป๋อง ชาเขียวแก้วครึ่ง และเครื่องดื่มตามรถเข็นแก้วครึ่ง ซึ่งเป็นปริมาณสูงกว่าที่องค์การอนามัยโลกแนะนำมากกว่า 5 เท่า