บริการทางการแพทย์ | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

บริการทางการแพทย์

Our Health Services

สิ่งสำคัญของโรงพยาบาลเมืองพัทยา คือ มุ่งมั่นในการให้บริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ
และสร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการ โดยทีมบุคลากรที่มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ควบคู่กับความเป็นเลิศทางวิชาการ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง