ราคาและโปรโมชั่น | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ราคาและโปรโมชั่น

Promotion & Package

โปรแกรมตรวจสุขภาพ 
โปรแกรมตรวจคัดกรองไตวายเรื้อรังราคาเริ่มต้น 550 บาท
โปรแกรมตรวจหาความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ราคาเริ่มต้น 1,390 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองเบาหวานราคาเริ่มต้น 660 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองก่อนแต่งงานราคาเริ่มต้น 1,610 บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพทางเดินอาหารและตับราคาเริ่มต้น 1,960 บาท
โปรแกรมตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ราคาพิเศษเพียง 2,850 บาท
โปรแกรมการนวดแผนไทยประยุกต์ติดต่อแพทย์แผนไทย เบอร์โทร 038-103900 ต่อ 3291
โปรแกรมนวดเพื่อสุขภาพติดต่อแพทย์แผนไทย เบอร์โทร 038-103900  ต่อ 3291
โปรแกรมอยู่ไฟหลังคลอดราคาพิเศษ 5 วัน 3,350 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมราคาเริ่มต้น 2,500 บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพข้าราชการราคาเริ่มต้น 380 บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่าราคาเริ่มต้น 1,160 บาท
โปรแกรมการนวดเท้าเพื่อสุขภาพติดต่อแพทย์แผนไทย เบอร์โทร 038-103900 ต่อ 3291

เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
ติดต่อ แผนกตรวจสุขภาพ เบอร์โทรศัพท์ 038-103-900 ต่อ 1512

แผนกตรวจสุขภาพ วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08.00 - 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์