ราคาและโปรโมชั่น | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ราคาและโปรโมชั่น

Promotion & Package

โปรแกรมตรวจสุขภาพ 
โปรแกรมตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ราคาพิเศษเพียง 560 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองไตวายเรื้อรังราคาพิเศษเพียง 1,050 บาท
โปรแกรมตรวจหาความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ราคาพิเศษเพียง 1,240 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองเบาหวานราคาพิเศษเพียง ุ660 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองก่อนแต่งงานซื้อคู่เพียง 2,900 บาท
โปรแกรมการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจราคาเริ่มต้น 1,050 บาท
โปรแกรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดราคาพิเศษเพียง 4,885 บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพทางเดินอาหารและตับราคาพิเศษเพียง 2,010 บาท
โปรแกรมตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ราคาพิเศษเพียง 2,850 บาท
โปรแกรมการนวดแผนไทยประยุกต์ติดต่อแพทย์แผนไทย เบอร์โทร 038-103900 ต่อ 3291
โปรแกรมนวดเพื่อสุขภาพติดต่อแพทย์แผนไทย เบอร์โทร 038-103900  ต่อ 3291
โปรแกรมอยู่ไฟหลังคลอดราคาพิเศษ 5 วัน 3,350 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมราคาพิเศษเพียง 1,800 บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพข้าราชการราคาเริ่มต้น 530 บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่าราคาพิเศษ 1,800 บาท
โปรแกรมการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ60 นาที ราคา 150 บาท

เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
รบกวนผู้เข้ารับบริการทุกท่าน ทําการนัดหมายการตรวจสุขภาพล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน

ติดต่อ แผนกตรวจสุขภาพ เบอร์โทรศัพท์ 038-103-900 ต่อ 1512

แผนกตรวจสุขภาพ วันจันทร์ - วันพุธ และวันศุกร์
เวลา 8.00 - 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์