Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

Home

ข่าว ประกาศ เรื่องแจ้ง

News & Announcement

กิจกรรมของโรงพยาบาล

Hospital Activities

   
Date: 16 October 2020
ผู้บริหารเมืองพัทยาและผู้บริหารโรงพยาบาลเมืองพัทยา ได้ให้ความสำคัญกับการล้างมือ จึงได้มีจัดประชาสัมพันธ์และได้จัดกิจกรรมวันล้างมือโลกขึ้นในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ โรงพยาบาลเมืองพัทยา  ซึ่งภายในกิจกรรมมีการรณรงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยเห็นความสำคัญของการล้างมืออย่างถู
PATTAYA
CITY
HOSPITAL

รักษาอย่างห่วงใย
ใส่ใจบริการ

 
Date: 21 October 2020
ข้อมูลจาก :หนังสือพิมพ์บ้านเมืองภาพจาก : pixabay.com