บริการสำหรับผู้ป่วย | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

Facility

บริการสำหรับผู้ป่วย

     In-Patient Ward is located on the 3rd floor of Pattaya City Hospital. We offer a wide range of rooms and facilities to meet differing needs of patients, depending on their budget. 27 beds each for female and male patients are available. In-Patient Service System offers 24-hour services for patients. Patients and their families can feel safe and have no worries during their time with us at Pattaya City Hospital.

In-Room Amenities

   
  • 42-inch LED TV with cable system, available programs in Thai, English and other foreign languages
    
  • Nurse call system
    
  • WIFI internet system
    
  • Telephone for local and international calls
    
  • Air conditioning and room temperature adjustment system
    
  • Refrigerator and drinking water service
    
  • Sofas for families
    
  • Complimentary room amenities (In a separate room, there  is no refrigerator, thermos bottle,  television, oven and microwave)
    
  • Laundry service
  Facility
  In-Patient Ward
       In-Patient Ward is located on the 3rd floor of Pattaya City Hospital. We offer a wide range of rooms and facilities to meet differing needs of patients, depending on their budget. 27 beds each for female and male patients are available. In-Patient Service System offers 24-hour services for patients.
  Facility
  Pattaya City Hospital's Medicare services for you.
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกันสังคมเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ในโลกส่วนใหญ่นำระบบประกันสังคมไปใช้ในการให้หลักประกันชีวิตแก่ประชาชนของตนตั้งแต่เกิดจนตายหลักประกันสังคมมีคุณลักษณะ  ดังนี้
  บริการสำหรับผู้ป่วย
  ใช้สิทธ์เต็มที่ บริการเต็มใจ ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ
  สำหรับโครงการเบิกจ่ายตรงนั้น ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล คือ ผู้ป่วยที่มีสถานะเป็น ใช้สิทธ์เต็มที
  บริการสำหรับผู้ป่วย
  การเตรียมตัวก่อนมาโรงพยาบาล เวลาเปิดให้บริการ รวมไปถึงเบอร์โทรในการสอบถามข้อมูลด้านต่างๆ
  การเตรียมตัวก่อนมาโรงพยาบาลเมืองพัทยาการเตรียมตัวก่อนมาโรงพยาบาลเอกสารอะไรที่ไม่ควรลืม
  บริการสำหรับผู้ป่วย
  บรรยากาศโรงพยาบาลเมืองพัทยา ภาพที่ถ่ายทอดถึงวิสัยทัศน์หลัก คือ "รักษาอย่างห่วงใย ใส่ใจบริการ"
  การใส่ใจในบริการถือว่าเป็นสิ่งสำคัญของโรงพยาบาลเมืองพัทยา ไม่ว่าคุณจะเป็นคนไทย หรือ ต่างชาติ เราพร้อมให้บริการด้วยใจ ควบคู่ไปกับการรักษาอย่างห่วงใย ดั่งวิสัยทัศน์หลัก ที่ว่า "รักษาอย่างห่วงใย ใส่ใจบริการ"