บริการสำหรับผู้ป่วย | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

บริการสำหรับผู้ป่วย

Facility

ห้องพักผู้ป่วยและสิ่งอำนวยความสะดวก

แผนกผู้ป่วยพิเศษ (Private Department)

ตั้งอยู่ชั้น 4 ให้บริการห้องพักสำหรับผู้ป่วยใน โดยมีการให้บริการอย่างใกล้ชิดโดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ห้องพิเศษมีทั้งหมด 19 ห้อง  แบ่งออกเป็น
 

ห้องผู้ป่วย VIP (VIP Room)  จำนวน 3 ห้อง  สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้อง  บริเวณห้องพักที่กว้างกว่าห้องพิเศษทั่วไป

 • โซฟาและชุดรับแขก
 • พยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิด       
 • Microwave
 • เครื่องปรับอากาศ                 
 • โทรทัศน์    
 • ระเบียงพักผ่อน
 • เครื่องใช้สำหรับผู้ป่วย
 • ตู้เย็นบริการน้ำดื่มและอาหารว่าง                 
 • สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ  
 • Wifi          

อัตราค่าบริการห้อง (รวมค่าบริการแพทย์ พยาบาลและอาหาร) 6,050 บาทห้องพิเศษ เตียงเดี่ยว จำนวน 14 ห้อง

 • พยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิด       
 • Microwave
 • เครื่องปรับอากาศ                 
 • โทรทัศน์    
 • เครื่องใช้สำหรับผู้ป่วย
 • ตู้เย็นบริการน้ำดื่มและอาหารว่าง                 
 • สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ  
 • Wifi          

อัตราค่าบริการห้อง (รวมค่าบริการแพทย์ พยาบาลและอาหาร) 2,250 บาทห้องพิเศษสำหรับกลุ่มประกันสังคม  จำนวน 2  ห้อง


ห้องผู้ป่วยพิเศษประกันสังคม (Social Security Room)

แบ่งเป็น 2 ห้อง โดยแบ่งเป็นห้องละ 2 เตียง ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้อง ดังนี้
พยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิด

 • เครื่องปรับอากาศ
 • โทรทัศน์
 • เครื่องใช้สำหรับผู้ป่วย
 • ตู้เย็นบริการน้ำดื่มและอาหารว่าง
 • สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ
 • Wifi
 • Microwave

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บริการสำหรับผู้ป่วย
ห้องพักผู้ป่วยใน (Ward) และ สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องพักผู้ป่วยและสิ่งอำนวยความสะดวกแผนกผู้ป่วยพิเศษ (Private Department)ตั้งอยู่ชั้น 4 ให้บริการห้องพักสำหรับผู้ป่วยใน โดยมีการให้บริการอย่างใกล้ชิดโดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ห้องพิเศษมีทั้งหมด 19 ห้อง  แบ่งออกเป็น ห้องผู้ป่วย VIP (VIP Room)  จำนวน 3 ห้อง  สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้อง  บริเวณห้องพักที่กว้างกว่าห้องพิเศษทั่วไป
บริการสำหรับผู้ป่วย
บริการสิทธิ์ประกันสังคม
บริการสิทธิ์ประกันสังคมหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
บริการสำหรับผู้ป่วย
ใช้สิทธ์เต็มที่ บริการเต็มใจ ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ
สำหรับโครงการเบิกจ่ายตรงนั้น ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล คือ ผู้ป่วยที่มีสถานะเป็น ใช้สิทธ์เต็มที
บริการสำหรับผู้ป่วย
การเตรียมตัวก่อนมาโรงพยาบาล เวลาเปิดให้บริการ รวมไปถึงเบอร์โทรในการสอบถามข้อมูลด้านต่างๆ
การเตรียมตัวก่อนมาโรงพยาบาลเมืองพัทยาการเตรียมตัวก่อนมาโรงพยาบาลเอกสารอะไรที่ไม่ควรลืม
บริการสำหรับผู้ป่วย
บรรยากาศโรงพยาบาลเมืองพัทยา ภาพที่ถ่ายทอดถึงวิสัยทัศน์หลัก คือ "รักษาอย่างห่วงใย ใส่ใจบริการ"
การใส่ใจในบริการถือว่าเป็นสิ่งสำคัญของโรงพยาบาลเมืองพัทยา ไม่ว่าคุณจะเป็นคนไทย หรือ ต่างชาติ เราพร้อมให้บริการด้วยใจ ควบคู่ไปกับการรักษาอย่างห่วงใย ดั่งวิสัยทัศน์หลัก ที่ว่า "รักษาอย่างห่วงใย ใส่ใจบริการ"