โรคเก๊าต์ | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ความรู้เรื่องโรค

โรคเก๊าต์

Date : 26 April 2017

ข้อมูล : ผศ.นพ.กิตติ โตเต็มโชคชัยการ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพจาก : pixabay.com

โรคเก๊าต์ เป็นโรคที่มีอาการข้ออักเสบ ปวดข้อ ข้อบวมที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน ส่วนมากจะเกิดบริเวณข้อโคนนิ้วโป้งเท้า ข้อเท้า การอักเสบในโรคเก๊าต์เกิดจากการที่ผู้ป่วยมีระดับกรดยูริคในเลือดสูงหรือสูงขึ้นอย่างทันที ทำให้กรดยูริคไปสะสมอยู่ในข้อผลึกของกรดยูริคที่อยู่ในข้อจะกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวในข้อเกิดการเปลี่ยนแปลง ปล่อยสารบางอย่างออกมาทำให้เกิดการอักเสบ ทำให้ข้ออักเสบในโรคเก๊าต์เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับกรดยูริคในเลือดและในข้ออย่างทันที