เตือนประชาชนระวังพิษสุนัขบ้า | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

บทความเรื่องสุขภาพ

Health Article

เตือนประชาชนระวังพิษสุนัขบ้า

Date : 2 May 2017

ข้อมูลจาก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ภาพจาก : pixabay.com

เตือนประชาชนระวังพิษสุนัขบ้า แนะประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรค และป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้า

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-19 เมษายน 2560 พบผู้ติดเชื้อพิษสุนัขบ้า 3 ราย ซึ่งเสียชีวิตแล้ว 2 ราย ที่ จ.ชลบุรี 1 ราย และแรงงานต่างด้าวใน จ.ฉะเชิงเทรา 1 ราย โดยผู้เสียชีวิตทั้ง 2 รายพบในสัปดาห์ที่ผ่านมา และในปี 2560 นี้ พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า 279 ตัวอย่างใน 76 จังหวัด ซึ่งสัตว์ที่ตรวจพบเชื้อมากที่สุดคือสุนัข ถึงร้อยละ 90 โดยการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์ คาดว่าจะพบผู้ป่วยประปรายตลอดปี โดยเฉพาะภาคตะวันออกที่พบโรคทั้งในคนและในสัตว์สูงที่สุด

กรมควบคุมโรคขอแนะนำให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรค เกิดพฤติกรรมที่ถูกต้องป้องกันในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง และการป้องกันตนเองจาก โรคพิษสุนัขบ้า ดังนี้ สัตว์เลี้ยงควรนำไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องตามเวลาและครบชุด หากถูกสุนัขหรือแมวกัด ข่วน เลีย น้ำลายกระเด็นเข้าตา ปาก หรือทางผิวหนังที่มีบาดแผล ขอให้ปฏิบัติดังนี้ ถูกกัดรีบล้างแผล ใส่ยา กักหมา หาหมอ ฉีดวัคซีนต่อให้ครบ โดยล้างแผลทันทีด้วยน้ำสบู่หลายๆ ครั้ง เช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโพวีโดนไอโอดีน ถ้าไม่มีให้ใช้แอลกอฮอล์ 70% หรือทิงเจอร์ไอโอดีน และไปสถานพยาบาลใกล้บ้านทันที เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องและครบชุด รวมถึงกักขังสัตว์ที่กัด สังเกตอาการอย่างน้อย 10 วัน สอบถามข้อมูลโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422