“กินยาให้ครบ วัณโรคหายขาด” | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ความรู้เรื่องโรค

“กินยาให้ครบ วัณโรคหายขาด”

Date : 5 May 2017

ข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค
ภาพจาก : pixabay.com

สาเหตุ
เกิดจากเชื้อ แบคทีเรียติดต่อจากคนสู่คน ผ่านทางละอองเสมหะที่เกิดจากการไอ จาม หรือ ใช้เสียง เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ
อาการ
ระยะแรกอาการมักไม่ชัดเจน ให้สังเกตอาการตนเอง ถ้าไอเรื้อรังเกิน ๒ สัปดาห์มีไข้ต่ำๆ ช่วงบ่าย เหงื่อออกตอนกลางคืน น้ำหนักลด เบื่ออาหาร ไอมีเสมหะ ปนเลือด อาจเป็นวัณโรคได้
การรักษา
วัณโรครักษาให้หายได้ ด้วยยารักษาที่มีประสิทธิภาพสูง กินยาให้ครบ ๖ - ๘  เดือน
การป้องกัน
การดูแลรักษาผู้ป่วยให้หายขาด ป้องกันการแพร่กระจายสู่ผู้อื่น ใช้ผ้าปิดปากจมูกเมื่อไอจาม ผู้สัมผัสร่วมบ้านแยกของเครื่องใช้ ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วย หากมีอาการสงสัยควร รีบไปปรึกษาแพทย์