เด็กขาดสารไอโอดีนส่งผลเรียนรู้ช้า | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

บทความเรื่องสุขภาพ

Health Article

เด็กขาดสารไอโอดีนส่งผลเรียนรู้ช้า

Date : 21 June 2017

ที่มา: กรมอนามัย

นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานรณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทย 4.0 เด็กไทยฉลาด ไม่ขาดไอโอดีน และการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีน ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร ว่า ไอโอดีนจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กทารกตั้งแต่ช่วงอยู่ในครรภ์มารดา หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับสารไอโอดีนไม่เพียงพอมีความเสี่ยงต่อการแท้งสูง ทารกมีความบกพร่องในการพัฒนาสมอง ร่างกายแคระแกรน ร่างกายจะเติบโตช้ากว่าปกติ เด็กวัยเรียนที่ขาดไอโอดีนจะมีคอพอก เรียนรู้ช้า เฉื่อยชา การขาดสารไอโอดีนนานๆ ทำให้ระดับไอคิวโดยเฉลี่ยต่ำกว่ากลุ่มที่ไม่ขาดถึง 10-15 จุด ส่วนผู้ใหญ่ที่ขาดไอโอดีนจะมีภาวะไทรอยด์ต่ำทำให้เกียจคร้าน อ่อนเพลีย เฉื่อยชา ประสิทธิภาพการทำงานลดลง

การขจัดปัญหาการขาดสารไอโอดีนให้หมดไป จะต้องมีการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันตลอดเวลา โดยต้องได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการดำเนินการจัดทำระบบเกลือเสริมไอโอดีนยั่งยืน ตั้งแต่กระบวนการผลิต การจำหน่าย การกระจาย และการเลือกบริโภคของประชาชน ให้ประชาชนได้ใช้เกลือเสริมไอโอดีนและผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสเค็มที่เสริมไอโอดีนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับการกินอาหารที่มีไอโอดีนตามธรรมชาติ โดยเฉพาะอาหารทะเลเพื่อให้ได้รับไอโอดีนเพียงพอ แต่หญิงตั้งครรภ์ซึ่งต้องการไอโอดีนมากกว่าคนปกติ จำเป็นต้องกินยาวิตามินเสริมไอโอดีน วันละ 1 เม็ดทุกวัน ตั้งแต่เริ่มที่รู้ว่าตั้งครรภ์ จนถึงคลอด และขณะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือน