“มะเฟือง” ผลไม้ชะลอวัย ที่คนเป็นโรคไตต้องระวัง! | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

บทความเรื่องสุขภาพ

Health Article

“มะเฟือง” ผลไม้ชะลอวัย ที่คนเป็นโรคไตต้องระวัง!

Date : 7 September 2017

ข้อมูลจาก : หนังสือชีวจิต
ภาพจาก : pixabay.co

มะเฟืองเป็นผลไม้ต้องห้ามสำหรับผู้ป่วยโรคไต รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ม.ล.ชาครีย์ กิติยากร อายุรแพทย์หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้ความเห็นว่ามะเฟืองเป็นผลไม้ที่มีสารออกซาเลต (Oxalate) สูง โดยในภาวะปกติ สารซาเลตในอาหารสามารถดูดซึมและขับออกทางไต แต่หากการทำงานของไตผิดปกติ สารออกซาเลตอาจรวมตัวกับแคลเซียมภายในไต กลายเป็นผลึกนิ่วออกซาเลต ผลึกนิ่วจำนวนมากอาจตกตะกอนอุดตันในเนื้อไตและท่อไต จนนำมาสู่ภาวะไตวายได้

สำหรับผู้ที่ไตทำงานเป็นปกติ นายแพทย์ แอนดรูว์ ไวล์ (Andrew Well) พ่อมดแห่งการแพทย์ทางเลือก แนะนำว่า สามารถกินมะเฟืองในปริมาณที่พอเหมาะได้โดยไม่ต้องเป็นกังวล แต่หากมีความผิดปกติหรือป่วยเป็นโรคไต ไม่ควรกินอย่างเด็ดขาด

เพราะกินมะเฟืองเพียงครึ่งผลหรือดื่มน้ำมะเฟืองเพียงเล็กน้อย อาจทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน จิตใจสับสน ชัก ไตวาย กระทั่งเกิดอันตรายถึงชีวิต

หากพบอาการดังกล่าวภายใน 1– 5 ชั่วโมงหลังกินมะเฟือง ควรรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลเพื่อให้ได้รับการรักษาและฟอกไตอย่างทันท่วงที