พกยาไปต่างประเทศอย่างไรให้ปลอดภัย | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

บทความเรื่องสุขภาพ

Health Article

พกยาไปต่างประเทศอย่างไรให้ปลอดภัย

Date : 18 September 2017

ข้อมูลจาก : ภญ.นรินทร อาศิรพรพงศ์ งานเภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพจาก : pixabay.com

ยาที่ควรพกเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ

ยาสามัญประจำบ้าน

 • เพื่อไว้ใช้ยามฉุกเฉิน เช่น ยาแก้ปวด ยาลดไข้ ยาลดกรด ยาแก้ท้องอืด ยาแก้แพ้ ยาแก้เวียนศีรษะ ยาแก้ท้องเสีย
 • ยาประจำตัว
 • ควรพกติดตัวเพื่อให้ไม่ขาดช่วงในการใช้ยา เช่น ยาสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ เบาหวาน

ทานยาอย่างไร? เมื่อเดินทางข้ามเขตเวลา

 • ยาที่มีออกฤทธิ์สัมพันธ์กับมื้ออาหารให้ปรับการใช้ยาตามมื้ออาหารจริง
 • ยาที่ไม่ได้มีการออกฤทธิ์สัมพันธ์กับมื้ออาหารแนะนำให้ใช้ยาโดยยึดตามเวลาของประเทศเดิมก่อนเดินทาง

การเก็บรักษา

 • ยาที่ต้องแช่เย็น ควรใช้อุปกรณ์ให้ความเย็นที่ขนาดไม่เกิน 100 ซีซี
 • ไม่ควรเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ตรวจสอบได้และคงสภาพความคงตัวของยา
 • ยาที่ต้องใช้เข็มฉีดยาร่วมด้วยควรให้แพทย์ เขียนใบรับรองความจำเป็นในการใช้

*ผู้ที่มีประวัติการแพ้ยา แนะนำให้พกบัตรแพ้ยาติดตัวไปด้วยเสมอทุกครั้งเวลาเดินทาง

ยาที่จำเป็นและยาที่ถูกห้ามนำเข้าประเทศ

 1. ปรึกษาแพทย์ว่ามียาตัวใด สามารถใช้แทนได้หรือไม่
 2. หากไม่มียาอื่นที่ใช้แทนได้ ควรติดต่อสถานทูต
 3. เพื่อกรอกแบบฟอร์มขออนุญาตการนำยาเข้าประเทศ
 4. มีเอกสารใบรับรองแพทย์ระบุข้อมูลเป็นโรคอะไรและความจำเป็นในการใช้(ฉบับภาษาอังกฤษ)