กลิ่นปาก | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

บทความเรื่องสุขภาพ

Health Article

กลิ่นปาก

Date : 27 September 2017

ข้อมูลจาก : ทพญ.นฤมล  ทีวเศรษฐ์ งานทันตกรรม  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพจาก : pixabay.com

การมีกลิ่นปากหรือเกิดกลิ่นปากเหม็น หากเกิดกับใครก็จะทำให้ขาดความมั่นใจในการพูดคุย  รวมทั้งการเข้าสังคม เราจะพบบ่อยเมื่อภายหลังตื่นนอนใหม่ๆ ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่

 1. สาเหตุจากภายในช่องปาก
 2. สาเหตุจากภายนอกช่องปาก

สาเหตุจากภายในช่องปาก

 1. ฟันผุ  ในรูฟันผุ จะมีเศษอาหารเน่าและเชื้อแบคทีเรียสะสมอยู่
 2. เหงือกอักเสบ หินปูนและการอักเสบของเหงือกที่รุนแรงอาจทำให้เกิดหนองบริเวณเหงือก
 3. แปรงฟันไม่สะอาดเพียงพอ มีเศษอาหารค้างตามซอกฟัน และเกิดการบูดเน่าในปาก เหมือนกับกินข้าวแล้วไม่ได้ล้างจาน จะมีกลิ่นของเศษอาหารที่บูดเน่า
 4. กินอาหารที่มีกลิ่นแรง เช่น สุรา กระเทียม ทุเรียน
 5. ลิ้น บางคนมีผิวลิ้นหยาบ ขรุขระ ทำให้มีเศษอาหารเล็กๆ หรือน้ำเมือกติดค้างตามปุ่มลิ้น

สาเหตุจากภายนอกช่องปาก

 1. เป็นโรคทางระบบต่างๆ โรคทางเดินหายใจหรือทางเดินอาหาร เช่น ฝีในปอด ไซนัส มะเร็งในจมูก  ปากหรือลำคอ
 2. โรคตับและไต การที่รับประทานยาบางอย่างเป็นประจำ อาจทำให้เกิดกลิ่นได้

การป้องกันและแก้ไข

 1. แปรงฟันให้สะอาดทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร
 2. ควรแปรงบริเวณลิ้นด้วย
 3. ใช้ไหมขัดฟัน  ทำความสะอาดเศษอาหารที่ติดตามซอกฟันที่แคบๆ  ที่ไม่สามารถเอาออกได้โดยวิธีแปรงฟันปกติ
 4. พบทันตแพทย์ทุกๆ ๖ เดือน เพื่อตรวจเช็คสุขภาพฟัน  เช็คฟันผุ  และขูดหินปูนป้องกันการเกิดโรคเหงือกอักเสบ
 5. ดื่มน้ำมากๆ เพิ่มการรับประทานผักผลไม้หลังอาหาร จะช่วยทำความสะอาดฟัน อย่าปล่อยให้ปากแห้ง  เมื่อปากแห้งความเข้มข้นของแบคทีเรียจะเพิ่มมากขึ้น

ถ้าได้ทำวิธีต่างๆ ที่กล่าวมารวมทั้งพบทันตแพทย์แล้ว และตรวจไม่พบสาเหตุของกลิ่นปากจากภายในช่องปาก ให้ตรวจหาสาเหตุที่เกิดจากภายนอกช่องปาก เช่น โรคทางระบบต่างๆ กับแพทย์ต่อไป