มะแว้งเครือเป็นสมุนไพรสารพัดประโยชน์ | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

บทความเรื่องสุขภาพ

Health Article

มะแว้งเครือเป็นสมุนไพรสารพัดประโยชน์

Date : 28 September 2017

ข้อมูลจาก : ทพญ.นฤมล  ทีวเศรษฐ์ งานทันตกรรม  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพจาก : pixabay.com

มะแว้งเครือ (Solanum sanitwongsei Craib.)  เป็นไม้เลื้อย  มีหนาม ใบคล้ายตำลึง  ดอกสีม่วง  ลูกดิบสีเขียว  ออกเป็นพวง ลูกสุกสีแดง  ขึ้นตามที่รกร้างทั่วไป  ชาวบ้านเรียกมะแว้ง  มะแข้งขม  กินเพื่อเจริญอาหาร

สรรพคุณยาไทย ขับปัสสาวะ  ละลายก้อนนิ่ว ขับเสมหะ  แก้ไอ  และแก้เบาหวาน  การแก้ไอ  และขับเสมหะ  เป็นจุดเด่นของมะแว้ง  จึงได้มีการพัฒนายาไทยเป็นตำรับยาขององค์การเภสัชกรรม  เป็นยาประสระมะแว้งตัวยาประกอบด้วยผลมะแว้ง (ส่วนใหญ่) ใบกะเพรา  ใบตาลหม่อน  ใบสวาด หัวขมิ้นอ้อยและสารส้ม  ยานี้ผลิตขายเป็นซอง  มีรสดี  จำหน่ายได้ดีมาก จนบางครั้งขาดตลาด  สาเหตุสำคัญเนื่องจากขาดวัตถุดิบในเวลาที่ต้องการ  เนื่องจากผลิตผลการเกษตรขึ้นอยู่กับฤดูกาลเป็นอย่างมาก

สรรพคุณด้านการแก้เบาหวาน  ได้มีการทดลองในสัตว์  จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปรากฏว่า  มะแว้งเครือสามารถลดน้ำตาลในเลือดของสัตว์ทดลองที่ทำให้เป็นเบาหวานได้ เช่นเดียวกันกับมะระ และยาแก้เบาหวานที่สังเคราะห์ขึ้นมา และใช้กันทั่วไป