การอบรมเรื่องการรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และสร้างจิตสำนึกกิจกรรมรณรงค์การลดภาวะโลกร้อน | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

กิจกรรมของโรงพยาบาล

Hospital Activities

การอบรมเรื่องการรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และสร้างจิตสำนึกกิจกรรมรณรงค์การลดภาวะโลกร้อน

Date : 14 February 2018

การอบรมเรื่องการรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและสร้างจิตสำนึกกิจกรรมรณรงค์การลดภาวะโลกร้อน
แผนกสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย โรงพยาบาลเมืองพัทยา
วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560การมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศการประกวดแต่งคำขวัญและจัดบอร์ดอนุรักษ์พลังงาน

 


การตรวจประเมินบอร์ดอนุรักษ์พลังงาน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน