ภาพกิจกรรมบุคลากร รพ.เมืองพัทยาเข้าร่วมกิจกรรม หมอชวนวิ่ง @บางละมุง วันที่ 21-22 พ.ย.61 | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

กิจกรรมของโรงพยาบาล

Hospital Activities

ภาพกิจกรรมบุคลากร รพ.เมืองพัทยาเข้าร่วมกิจกรรม หมอชวนวิ่ง @บางละมุง วันที่ 21-22 พ.ย.61

Date : 23 November 2018