ตลาดนัดเพื่อสุขภาพ โรงพยาบาลเมืองพัทยา | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

กิจกรรมของโรงพยาบาล

Hospital Activities

ตลาดนัดเพื่อสุขภาพ โรงพยาบาลเมืองพัทยา

Date : 27 October 2019

พบกับ!! ตลาดนัดเพื่อสุขภาพที่โรงพยาบาลเมืองพัทยา

ทุกวันพุธ เวลา 07.00-15.00 น. 

จำหน่าย ผักสด ผลไม้ผลไม้ปลอดสารเคมี  จากสวนของกลุ่มเกษตรกร และอาหารแปรรูปที่ปลอดภัย 

หิ้วตะกร้า   พกถุงผ้า   มาจ่ายตลาด 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 089-4263887 , 083-7339660