ข่าวปลอมการติดเชื้อโคโรน่าไวรัส สายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่โรงพยาบาลเมืองพัทยา | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

กิจกรรมของโรงพยาบาล

Hospital Activities

ข่าวปลอมการติดเชื้อโคโรน่าไวรัส สายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่โรงพยาบาลเมืองพัทยา

Date : 28 January 2020