รางวัลและความภาคภูมิใจ | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

รางวัลและความภาคภูมิใจ

                                         มาตรฐาน HA ขั้นที่ 2

                                                  มาตรฐาน ISO 9001 : 2015