วันล้างมือโลก | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

กิจกรรมของโรงพยาบาล

Hospital Activities

วันล้างมือโลก

Date : 16 October 2020
ผู้บริหารเมืองพัทยาและผู้บริหารโรงพยาบาลเมืองพัทยา ได้ให้ความสำคัญกับการล้างมือ จึงได้มีจัดประชาสัมพันธ์และได้จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก
ขึ้นในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ โรงพยาบาลเมืองพัทยา  ซึ่งภายในกิจกรรมมีการรณรงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยเห็นความสำคัญ
ของการล้างมืออย่างถูกวิธี  สำหรับการล้างมืออย่างถูกวิธีนั้น ไม่ใช่แค่ใช้น้ำเปล่าแต่เพียงอย่างเดียว  ซึ่งต้องถูด้วยสบู่หรือเจลล้างมือให้ทั่วมือ 
รวมทั้งใต้มือด้วย นานอย่างน้อย 20 วินาที ทั้งหมด  7  ขั้นตอน