โรงพยาบาลเมืองพัทยาจัดบริการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยตามโครงการ “หมอถึงบ้าน รพ.เมืองพัทยา" | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

กิจกรรมของโรงพยาบาล

Hospital Activities

โรงพยาบาลเมืองพัทยาจัดบริการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยตามโครงการ “หมอถึงบ้าน รพ.เมืองพัทยา"

Date : 13 November 2020
โรงพยาบาลเมืองพัทยาจัดบริการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยตามโครงการ “หมอถึงบ้าน รพ.เมืองพัทยา" โดยเจ้าหน้าที่จากแผนกเวชกรรมสังคม
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ออกติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีภาวะแทรกซ้อน หลอดเลือดสมองตีบ ไตเรื้อรังระยะ 3 ระยะ 4 และผู้ป่วยจากคลินิคโรคเบาหวานความดันสูงส่งให้ติดตามเยี่ยม
เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน/ป้องภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยติดเตียง/ช่วยเหลือตนเองได้แต่ควบคุมระดับความดันโลหิตหรือน้ำตาลในเลือดไม่ได้ตามเป้าหมาย