แผนกควบคุมการติดเชื้อและจ่ายกลาง จัดอบรมการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

กิจกรรมของโรงพยาบาล

Hospital Activities

แผนกควบคุมการติดเชื้อและจ่ายกลาง จัดอบรมการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ

Date : 25 November 2020

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. แผนกควบคุมการติดเชื้อและจ่ายกลางโรงพยาบาลเมืองพัทยาจัดอบรมการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ เพื่อให้บุคลากรที่เข้าอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นและปฏิบัติได้อย่างถูกวิธี และเพื่อป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วย