เมืองพัทยาโชว์ศักยภาพ รพ.เทียบเท่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่ | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

กิจกรรมของโรงพยาบาล

Hospital Activities

เมืองพัทยาโชว์ศักยภาพ รพ.เทียบเท่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่

Date : 14 June 2015

       นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายปกรณ์ สุคนธชาติ ปลัดเมืองพัทยา และหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากสำนักงบประมาณเดินทางเข้าร่วมตรวจสอบมาตรฐานและระบบการบริหารจัดการรองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลเมืองพัทยาหลังเปิดดำเนินการมาได้ระยะหนึ่ง
       
       ทั้งนี้ เพื่อให้คณะดังกล่าวได้เยี่ยมชมศักยภาพในด้านการรองรับการให้บริการด้านสุขภาพ ด้านการรักษา การจัดซื้อคุรุภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และระบบการบริหารจัดการภายใน ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า สามารถรองรับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพบว่าคณะรู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งพร้อมระบุเห็นชอบในการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลเมืองพัทยาตามคำร้องขอของเมืองพัทยาอย่างสูงสุดต่อไป
       
       ด้าน นางรุ่งนภา ทับหนองฮี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองพัทยา เปิดเผยว่า สำหรับโรงพยาบาลเมืองพัทยา เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 แต่ถือว่ายังไม่เต็มรูปแบบมากนัก เนื่องจากจำเป็นต้องมีการพัฒนางานในด้านของการบริหารจัดการ เรื่องของบุคลากร และเครื่องมือแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สมกับเป็นโรงพยาบาลของรัฐตามนโยบายของนายกเมืองพัทยา เพื่อให้เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง ด้วยเป้าหมายรองรับการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ในขนาด 110 เตียง ที่สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้กว่า 20,000 คนต่อเดือน


       
       ทั้งนี้ จนกระทั่งถึงปัจจุบัน เมืองพัทยาได้สนับสนุนงบประมาณ และด้านอื่นๆ อย่างเต็มที่จนจัดได้ว่าขณะนี้มีความพร้อมสมบูรณ์แล้วกว่า 90% ในสาขาการให้บริการ 4 สาขาหลัก คือ สูตินรีเวช อายุรกรรม ศัลยกรรม และกุมารเวช รวมทั้งการให้บริการด้านรังสีวิทยา วิสัญญีแพทย์ และอื่นๆอย่างครบถ้วน ด้วยแพทย์เฉพาะทางที่มีความสามารถเฉพาะ โดยได้ทำการว่าจ้างทีมงานผู้ชำนาญการด้านสาธารณสุขจากโรงพยาบาลธนบุรี มารับหน้าที่บริหารจัดการ ด้วยความต้องการให้การบริการมีประสิทธิภาพ และดูแลในรูปแบบของโรงพยาบาลเอกชนในมาตรฐานระดับราคาแค่โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น
       
       นางรุ่งนภา กล่าวต่อไปว่า ในปีงบประมาณ 2559 นี้ เมืองพัทยายังมีการนำเสนอแผนการขอจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณเพิ่มเติมอีกจำนวนกว่า 200 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ในการว่าจ้างทีมผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการต่อไป รวมทั้งยังมีแผนในการพัฒนาปรับปรุงห้อง ICU ห้องผ่าตัดเพิ่มเติม
       
       รวมทั้งการจัดซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์เพิ่มเติมอีกหลายรายการ ทั้งเรื่องเครื่องตรวจรักษาเบาหวาน ความดัน และอื่นๆ ซึ่งหากได้รับการสนับสนุนก็จะทำให้โรงพยาบาลเมืองพัทยามีศักยภาพที่ครบถ้วนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งปัจจุบันยังได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเข้าไปบริหารจัดการ และดูแลพัฒนาสถานีอนามัยในพื้นที่ชุมชนเกาะล้าน ซึ่งจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลง หรือ MOU ระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนายกเมืองพัทยา ในวันที่ 9 ธันวาคมที่จะถึงนี้ ซึ่งก็จะทำให้ศักยภาพในการรักษาพยาบาลในพื้นที่เกาะล้านดีขึ้นตามลำดับด้วยเช่นกัน

ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์