เปิดอย่างทางการ โรงพยาบาลที่คนพัทยาภาคภูมิใจ ภายใต้นโยบายเพื่อสุขภาพ 5 มิติ แห่งเมืองพัทยา | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

กิจกรรมของโรงพยาบาล

Hospital Activities

เปิดอย่างทางการ โรงพยาบาลที่คนพัทยาภาคภูมิใจ ภายใต้นโยบายเพื่อสุขภาพ 5 มิติ แห่งเมืองพัทยา

Date : 9 July 2015
 
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2558 นายชาคร กัญจนะวัตตะ นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยนายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา และนายแพทย์เลียบเมือง ผุดผ่อง ประธานองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลเมืองพัทยา ร่วมเป็นประธานเป็นในพิธีทางสงฆ์และทางพราหมณ์เพื่อประดิษฐานพระพรหมเจ้าที่สิ่งศักดิ์ประจำโรงพยาบาลเมืองพัทยา พร้อมทั้งเปิดโรงพยาบาลเมืองพัทยาอย่างทางการ โดยมีคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน แขกผู้มีเกียรติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ เมื่อพิธีทางศาสนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็มีการเสวนาเกี่ยวกับเรื่อง “เจาะลึก การรักษากระดูกและข้อ ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดและคุ้มค่าราคารัฐ” โดยมีนายแพทย์กิตติ ศรีทองกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแผนกระดูกและข้อโรงพยาบาลเมืองพัทยา พร้อมด้วยดาราชั้นนำอย่างเคน ภูภูมิ พงศ์ภานุ เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ครั้งนี้
 
ด้วยจำนวนประชากรและจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีเมืองพัทยาเล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านสุขภาพ และโรคภัย ไข้เจ็บต่างๆ เมืองพัทยาจึงจัดตั้งโรงพยาบาลเมืองพัทยาขึ้น เพื่อให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยได้ดำเนินการสร้างอาคารโรงพยาบาลเมืองพัทยาเพื่อให้บริการด้านสาธารณสุข ภายใต้นโยบายเพื่อสุขภาพ 5 มิติ แห่งเมืองพัทยา ประกอบด้วย มิติส่งเสริมสุขภาพ มิติป้องกันโรค มิติรักษาพยาบาล มิติฟื้นฟูสภาพและมิติอนามัยสิ่งแวดล้อม
 
ซึ่งโรงพยาบาลเมืองพัทยา เป็นสถานพยาบาล หรือ ศูนย์การแพทย์ เป็นสถานที่สำหรับให้บริการด้านสุขภาพให้กับผู้ป่วย โดยมักที่จะมุ่งเน้นในการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูภาวะความเจ็บป่วย หรือโรคต่างๆ โรงพยาบาลเมืองพัทยา เป็นโรงพยาบาลที่คนพัทยาภาคภูมิใจ ในการรองรับการรักษาและการบริการทางการแพทย์ทั่วไป ด้วยศักยภาพในการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงและครอบคลุมในการดูแลสุขภาพของประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยการว่าจ้างทีมงานผู้ชำนาญการด้านสาธารณสุขจากโรงพยาบาลธนบุรี มารับหน้าที่บริหารจัดการด้วยความต้องการให้การบริการมีประสิทธิภาพและดูแลในรูปแบบของโรงพยาบาลเอกชนในมาตรฐานระดับราคาแค่โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น