กิจกรรมการออกหน่วยบริการด้านสุขภาพและบริการสังคม | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

กิจกรรมของโรงพยาบาล

Hospital Activities

กิจกรรมการออกหน่วยบริการด้านสุขภาพและบริการสังคม

Date : 16 November 2015

เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในเขตเมืองพัทยา พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับงานของเมืองพัทยา ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘