กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิค | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

กิจกรรมของโรงพยาบาล

Hospital Activities

กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิค

Date : 24 January 2016

กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิค ณ ลาน หน้าหอพักโรงพยาบาลเมืองพัทยา

ทุกวัน อังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา 17.00 - 18.00 น.