งานวันโยคะ โลก World Beach Yoga 2016 | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

กิจกรรมของโรงพยาบาล

Hospital Activities

งานวันโยคะ โลก World Beach Yoga 2016

Date : 27 June 2016

กิจกรรมงานวันโยคะ โลก World Beach Yoga 2016 วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 18.45 น. ณ. ลาน Sunken ศูนย์การค้า Central Festival Pattaya Beach

กิจกรรมนี้ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในส่วนของการรวมพลังคนรักโยคะเพื่อสุขภาพในวันโยคะโลกของเมืองพัทยา ซึ่งเป็นโอกาสอันดีในการสร้างความรัก และความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่ชาวไทย และชาวต่างชาติโดยไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนารวมทั้งกิจกรรมนี้จะเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ที่ดีสำหรับคนที่ใส่ใจและรักสุขภาพ

กิจกรรมที่โรงพยาบาลเมืองพัทยาได้ร่วมในงาน คือการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเมืองพัทยา โปรแกรมตรวจสุขภาพ การบริการตรวจวัดความดันโลหิตฟรีสำหรับผู้ร่วมงาน การตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลเบื้อต้นของโรงพยาบาลเมืองพัทยา และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุในงาน

ในนามโรงพยาบาลเมืองพัทยา ต้องขอขอบคุณผู้จัดงาน และผู้ที่ให้ความร่วมมือในทุกภาคส่วนที่ให้โอกาศกับโรงพยาบาลเมืองพัทยา ในครั้งนี้