โรค มือ เท้า ปาก | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ความรู้เรื่องโรค

โรค มือ เท้า ปาก

Date : 30 June 2016

มักเป็นในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี มีไข้ปวดศีรษะ คลื่นไส้ปวดเมื่อย มีตุ่มพองเล็กๆ บริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า และในปากลิ้น กระพุ้งแก้ม ก้น

สาเหตุ
เกิดจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส(Enterovirus) ติดต่อโดยการสัมผัสกับสารคัดหลั่ง ทั้งจากจมูก, ลำคอและน้ำจากในตุ่มใสและอาจติดมากับสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ หรือการไอจามรดก็ได้

การรักษา
ให้ยาลดไข้ ยาแก้ปวด เช็ดตัวให้อาหารอ่อนๆ ดื่มน้ำและผลไม้นอนพักผ่อน เด็กเล็กควรป้อนนมแทนการดูดจากขวดนม หากรุนแรง เช่น ไข้สูง ซึม อาเจียนบ่อยๆ หอบ แขนขาอ่อนแรง ไม่ยอมรับประทานอาหารและน้ำ รีบพาไปพบแพทย์

การป้องกัน
ตัดเล็บให้สั้น หมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่บ่อยๆ ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน ต้องแยกผู้ป่วยที่เป็นโรคออกจากกลุ่มเพื่อนในโรงเรียน สถานเลี้ยงเด็กเป็นเวลา 1 สัปดาห์ทำความสะอาดพื้น ห้องน้ำ สุขา เครื่องใช้ ของเล่น สนามเด็กเล่น ตลอดจนเสื้อผ้า ที่อาจปนเปื้อนเชื้อด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้ทั่วไปภายในบ้าน หากมีเด็กป่วยจำนวนมาก อาจจำเป็นต้องปิดสถานที่ชั่วคราว ( 1- 2 สัปดาห์) และทำความสะอาดฆ่าเซื้อโรคโดยอาจใช้สารละลายเจือจางของน้ำยาฟอกขาว 1 ส่วนผสมกับน้ำ 30 ส่วน

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข