กิจกรรมออกเยี่ยมบ้าน (ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ มารดาและทารกหลังคลอด) | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

กิจกรรมของโรงพยาบาล

Hospital Activities

กิจกรรมออกเยี่ยมบ้าน (ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ มารดาและทารกหลังคลอด)

Date : 9 August 2016

ผลสำเร็จการดูแลผู้ป่วยประเภทเตียง 3 (ซึ่งมีอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน) นายนพษิณชัย กุลตัณกิจจา อายุ 18 ปี

เยี่ยมผู้ป่วยครั้งแรก 26 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ป่วยเคส Head injury รูปร่างผอมบาง นอนติดเตียง ลืมตาได้เอง ไม่ออกเสียง ทำตามคำสั่งได้ แขนขาซีกขวาอ่อนแรง แขนขาซีกซ้าย Motor power grade 4-5 ทำตามคำสั่งได้บางครั้ง โดยมารดาบอกให้ทำตามคำสั่งชูนิ้วนับเลข 1-5 ได้ หายใจทางรูเจาะคอ ใส่สายให้อาหารทางจมูก ทีมหมอถึงบ้านได้ปรึกษานักโภชนาการโรงพยาบาลเมืองพัทยา เพื่อคำนวนสูตรอาหารปั่นที่มีพลังงานเพียงพอให้แก่ผู้ป่วยใหม่ Plan Consult แพทย์หญิงวิภาวดี ลิ้มภักดี และทีมนักกายภาพบำบัด เพื่อให้คำแนะนำและสอนญาติทำ Passive และ Active exercise ให้แก่ผู้ป่วยที่บ้าน

หลังจากนั่นติดตามเยี่ยมทุกเดือน ผู้ป่วยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่ดีขึ้น จนกระทั่ง ๑๑ เมษายน 2559 ติดตามเยี่ยมเพื่อประเมินพัฒนาการในการช่วยเหลือตนเองของผู้ป่วย พบว่านั่งอยู่บนเก้าอี้ รู้สึกตัวดี ทำตามคำสั่งได้ แขนขวาซีกขวาที่เคยอ่อนแรงเริ่มยกขึ้นถึงระดับใบหูได้ ยังคงหายใจทางรูเจาะคอ แต่ลดขนาดรู tube เป็นขนาดเล็กที่สุด เพื่อเตรียม Off Tracheostomy tube รับประทานอาหารทางปากได้ ผู้ป่วยเริ่มฝึกเดินโดยใช้ Walker ผู้ป่วยมีสีหน้าสดชื่นแจ่มใส น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น 15 กิโลกรัม รวม 65 กิโลกรัม
 

ภาพกิจกรรม ทีมหมอถึงบ้านทำหัตถการเปลี่ยนสายให้อาหารทางจมูก (NG tube) ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

ภาพกิจกรรม ทีมหมอถึงบ้าน สอนญาติดูดเสมหะ ทำแผลเจาะคอ แก่ผู้ป่วยมะเร็งปอด ระยะสุดท้าย สอนญาติดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care)

ภาพกิจกรรม ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ปี 2016 แก่กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ

ภาพกิจกรรม ติดตามนิเทศงานอาสาสมัครดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่หมู่ 10 และหมู่ 12

ภาพกิจกรรม ทีมหมอถึงบ้าน โดย แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและนักกายภาพบำบัด สอนผู้ป่วยและญาติทำ Passive และ Active excercise

ภาพกิจกรรม เยี่ยมมารดาและทารกหลังคลอด ให้ความรู้แก่มารดาเกี่ยวกับการดูแลทารก การให้นมบุตร ฯลฯ


หากท่านพบเห็นผู้ป่วยพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านสุขภาพ                

กรุณาติดต่อที่หมายเลข 094-4586493 ในวันและเวลาราชการ