ดูแลไตของเรากันเถอะ | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ความรู้เรื่องโรค

ดูแลไตของเรากันเถอะ

Date : 11 August 2016

ข้อมูลจาก : อ.พ.ญ.นลินี  เปรมัษเฐียร
ภาพจาก : pixabay.com

ร่างกายของคนเราจะมีไตอยู่ 2 ข้าง ทำหน้าที่ช่วยกันขับถ่ายของเสียออกจากร่าางกาย รวมทั้งรักษาสมดุลของน้ำและเกลือแร่ การทำงานของไตจะเริ่มถดถอยและเสื่อมสภาพลงเมื่ออายุอย่าง 35 ปีและจำทำงานลดลงเหลือครึ่งหนึ่งเมื่ออายุ 80 ปี

อาการเบื้องต้นของผู้ป่วยโรคไตที่สังเกตได้ก็คือ เมื่อตื่นนอนในตอนเช้าใบหน้าและหนังตาจะบวม เท้าบวมทั้ง 2 ข้าง กดบุ๋มที่หน้าแข้ง ปัสสาวะเป็นเลือด ปัสสาวะขุ่น ตอนกลางคืนจะปัสสาวะบ่อย บางรายปัสสาวะมีกรวดทรายปน เนื่องจากเป็นนิ่ว มีอาการปวดหลังบริเวณเอวข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง อาการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้กับผู้ป่วยที่มีความดันเลือดสูง หรือเป็นโรคเบาหวาน ซึ่งถ้าหากปล่อยทิ้งไว้ จะทำให้เกิดโรคไตรุนแรงขึ้นได้

ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงการซื้อยามารับประทานเอง เนื่องจากมียาหลายชนิดที่มีผลทำให้การทำงานของไตเสื่อมลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ผู้ป่วยควรรับพบแพทย์ที่เชี่ยวชาญเพื่อปฏิบัติตัวให้ปลอดภัย รวมทั้งรับยารักษาเพื่อบรรเทาให้ไตเสื่อมช้าลง