กินอย่างไรให้ปลอดภัยจากไขมันในเลือด | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

บทความเรื่องสุขภาพ

Health Article

กินอย่างไรให้ปลอดภัยจากไขมันในเลือด

Date : 15 August 2016

ข้อมูลจาก : รศ.พญ.ปรียานุช  แย้มวงษ์
ภาพจาก : ภาพจาก : pixabay.com

ในปัจจุบัน ภาวะ “ไขมันในเส้นเลือดสูง” ได้กลายเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญซึ่งมีผลต่อการเกิดโรคเลือดหัวใจตีบตันได้ ไขมันที่ละลายอยู่ในเลือดมีหลายประเภทโดยใช้เกณฑ์จากความหนาแน่นจากการรวมตัวของโปรตีนกับไขมัน และชนิดของไขมันที่เป็นส่วนประกอบ เช่น ถ้ามีการจับตัวกันหลวมๆ และมีไตรกีเซอร์ไรด์เป็นส่วนประกอบหลักจะมีความหนานแน่นน้อย เรียกว่า VLDL ส่วนไขมันที่จับตัวกันดีขึ้น และมีคลอเลสเตอรอลเป็นส่วนประกอบหลักเช่นก็จะเป็น HDL คลอเลสเตอรอล ซึ่ง LDL คลอเลสเตอรอลนี้เป็นตัวร้ายที่ทำให้เกิดการสะสมในผนังเลือด ส่วนไขมันที่จับตัวกันแน่นจัดเป็นไขมันผู้พิทักษ์ที่จะช่วยลดการสะสมของไขมันในผนังเส้นเลือด

ฉะนั้นพฤติกรรมในการบริโภคอาหารจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการควบคุมปริมาณไขมันในเส้นเลือด ซึ่งผู้ป่วยควรเลือกบริโภคไขมันเกิน 30% ของปริมาณพลังงานที่ได้รับ และลดการบริโภคของหวานและแอลกอฮอล์ ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ รวมทั้งออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มการใช้พลังงานพร้อมทั้งยังช่วยให้การทำงานของหัวใจดีขึ้นอีก

ยังไม่สายเกินไปที่จะหันมาเริ่มต้นเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของตนเองเพื่อหลีกหนีให้ห่างไกลจากความเสี่ยงภาวะไขมันในเลือดสูงที่สามารถป้องกันได้ด้วยตัวคุณเอง