กิจกรรมประชาสัมพันธ์เปลี่ยนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

กิจกรรมของโรงพยาบาล

Hospital Activities

กิจกรรมประชาสัมพันธ์เปลี่ยนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

Date : 17 August 2016

ประมวลภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์เปลี่ยนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของโรงพยาบาลเมืองพัทยา 

ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐-๑๘.๐๐ น. ณ พื้นที่หมู่ ๑๐ บริเวณใต้ทางด่วน ชุมชนทัพพระยา

กิจกรรมในงาน

  • การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • การวัดความดันโลหิต และให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพโดยพยาบาลวิชาชีพ
  • บริการลงทะเบียนใช้สิทธิ/เปลี่ยนหน่วยบริการ โดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยสิทธิ โรงพยาบาลเมืองพัทยา
  • การตรวจคัดกรองเบาหวานแบบ Screening Test
  • บริการตรวจวัดสายตาฟรี โดยร้านแว่นที่เข้าร่วมกิจกรรม
  • เกมส์ คำถามเกี่ยวกับสุขภาพพร้อมแจกของรางวัล