ทะเบียนใช้สิทธิ/เปลี่ยนหน่วยบริการประจำสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

กิจกรรมของโรงพยาบาล

Hospital Activities

ทะเบียนใช้สิทธิ/เปลี่ยนหน่วยบริการประจำสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง

Date : 6 September 2016

โรงพยาบาลเมืองพัทยาได้จัดกิจกรรมเชิญชวนลงทะเบียนใช้สิทธิ/เปลี่ยนหน่วยบริการประจำสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง บริเวณศาลาการเปรียญ (ศาลาบำเพ็ญบุญ) หมู่ 10 ถนนพัทยาใต้ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 ระหว่างเวลา 6.00 - 12.00 น.

โดยภายในงานมีกิจกรรม ดังนี้

1. การวัดความดันโลหิต และให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพโดยพยาบาลจากโรงพยาบาลเมืองพัทยา

2. การตรวจคัดกรองเบาหวานแบบ Screening Test

3. ให้บริการลงทะเบียนใช้สิทธิ/เปลี่ยนหน่วยบริการ โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์สิทธิประโยชน์โรงพยาบาลเมืองพัทยา

...โดยในงานนี้ มีประชาชนที่อาศัยอยู่ใน หมู่ 7 (เกาะล้าน) หมู่ 10 และหมู่ 12 ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมและลงทะเบียนใช้สิทธิ/เปลี่ยนหน่วยบริการประจำสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กับโรงพยาบาลเมืองพัทยา เป็นจำนวนมาก รวมทั้งพระภิกษุ และสามเณร วัดชัยมงคลพระอารามหลวง ก็ร่วมลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการประจำสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามาใช้กับโรงพยาบาลเมืองพัทยาเช่นกัน...

ภาพบรรยากาศภายในงาน...